Skal vi sammen passe på miljøet? - LaserTryk.dk

Miljø og CSR

Det er ingen tvil om at vi som en større produksjonsvirksomhet er forpliktet til å forsøke og begrense vår miljøbelastning.Her i vår miljøseksjon kan du lese om:

1. DINE MULIGHETER SOM KUNDE

Med våre miljømerkinger signaliserer du en ansvarlig og miljøbevisst innkjøpspolitikk.

2. HVA VI SELV GJØR HELT KONKRET

Hos LaserTrykk.no er ansvarlighet ikke bare noe vi snakker om. Se konkrete eksempler på hva vi gjør.

3. VÅRE TO MILJØTIPS

To tips som vil gagne deg og miljøet.

4. NYTTIG VITEN OM MILJØET

Vi har samlet en rekke linker og artikler, spennende lesning!

Vil du ta vare på miljøet sammen med oss? Miljøansvarlig
Hvis du har spørsmål til vår miljøpolitikk er du velkommen til å kontakte Esben Mols Kabell på emk@lasertrykk.no.


Esben Mols Kabell og Bill Clinton
til CSR-konferanse i 2012


Hos LaserTrykk.no er ansvarlighet ikke bare noe vi snakker om Foto laget som variabelt foto - se stor versjon

SOLCELLER LIVE-OPPDATERING


Her finner du informasjon om vårt solcelle-anlegg, les mer
Les vår lille miljøfolder Den lille miljøfolderen
Les vår lille miljøfolder (se bla-versjon) med nyttig informasjon.

Kampanje for trykksaken
www.tryksag.dk kan du lese om trykksaker og miljøet. Se feks. videoen med Axel Skovmand, som avliver miljømyter eller les barneboken "Historien om tre, papir og trykk".

1. DINE MULIGHETER SOM KUNDE

Med våre miljømerkinger signaliserer du en ansvarlig og miljøbevisst innkjøpspolitikk.
Svanemerket trykkeri

Svanemerket trykkeri

Svanemerket betyr at vi bidrar til et renere miljø, et sunnere arbeidsmiljø for de ansatte og en sunnere
fremtid for oss alle.

Svanemerke-logo på din trykksak
Du kan sette Svanemerke-logo på langt de fleste av våre trykksaker (gratis).

Slik gjør du
Når du bestiller en trykksak som kan Svanemerkes, blir du ved bestilling spurt om du har benyttet Svanemerket-logoen. Hvis ja, gjennomgår og kontrollerer vi at trykksaken er i samsvar med logo-retningslinjene.

Merk at logoen kan være i svart/hvitt. Den grønne fargen erstattes bare med 100% svart.

Download Svanemerke-logo
Download logoen i vår download-seksjon.

Les mer.

CO2-nøytralisert trykksak

Ved bestilling blir du spurt om du ønsker å CO2-nøytralisere din trykksak for kun 1,96% ekstra.

CO2-nøytral-logo på din trykksak
I tillegg til den åpenbare fordelen at du støtter miljøet, har du mulighet for å skrive på din trykksak at den er CO2-nøytral.

Læs mere.

2. HVA VI SELV GJØR HELT KONKRET

Hos LaserTrykk.no er ansvarlighet ikke bare noe vi snakker om. Se konkrete eksempler på hva vi gjør.

Vi er nå tildelt CSR-kodekset

Vi var et av landets første trykkerier som ble godkjent CSR-kodet innenfor den grafiske bransje - se sertifikatet.

Felles rammer
Kodekset innebærer at vi overholder gitte rammer for sosial ansvarlighet i vår fremstilling av grafiske produkter - se Grafisk CSR-kodeks.

6000 M2 STØRSTE PRIVATE SOLCELLEANLEGG

Vi har investert i et enormt solcelleanlegg, som yter 330.000 kWt og fyller
ca. 6.000 m2.

Læs mere nedenfor.

Energireduksjon...mange små handlinger

Med et forbruk på omkring 1 million kWh er energireduksjon et konstant fokusområde for oss.

Andre prosjekter
• Vårt lys styres med sensorer overalt.
• Vi har skiftet til lavenergivinduer.
• Vi har innført gjenbruk av overskuddsvarme.
• Vi har to PLAN-barn fra Mali.
• Miljøriktige trykkfarger: Xerox Matte Dry Ink (digitaltrykk)
   og vegetabilske farger (offsettrykk).

...kampen fortsetter og flere tiltak er på vei.

Vi er tiltrådt UN Global Compact-initiativet

LaserTrykk.no har tiltrådt UN Global Compact-initiativet, hvor vi bl. a. forpligter sat overholde de ti principper
inden for arbejdsmiljø, korruption og miljøbeskyttelse.

Læs om vores tiltrædelse eller læs om de De Ti Principper.

Innvestering i miljøvenlig trykkteknologi

Som det første trykkeri i Europa, har vi valgt å investere mer enn 20 mio Kr i ”flagg-skibet” innen for offsett trykking, nemlig ei sprit ny 8-farge trykk-maskin, som heter Heidelberg XL106-8-P LE UV

UV-teknologi – godt for miljøet
Via den nye Low energy UV-trykkteknologi opnår vi strømbesparelser på op till 25% i forhold till det tradisjonelle trykk maskiner og antallet av makulaturark senkes med ca. 50%.
Med et forbruk på omkring 1 mio. kWh, er ei energi reduksjon et konstant fokusområde for oss.

Les mer
• Download PDF specifikasjoner.
• Humorristisk Heidelberg video.
• Mer seriøs Heidelberg video.

TILFREDSSTILLENDE ARBEIDSMILJØ

Vi har nettopp hatt besøk av Arbeidstilsynet, de
estimerte at vårt arbeidsmiljø var tilfredsstillende.
Vi har også fått en fin grønn smiley de siste fem årene.

3. VÅRE TO MILJØTIPS

To tips som vil gagne deg og miljøet.

MILJØTIPS: Solceller gagner miljøet og gir 12 % i renteVed å installere et 6000 m2 stort solcelleanlegg forsøker vi å kombinere en god gjerning med god økonomi.

Forrentning
Anlegget produserer like mye strøm som 100 husstander forbruker og vi forventer en forrentning på +10 % i hele perioden.

Inspirasjon
Vi gjennomgår her hvordan vår ligning ser ut og håper med dette å inspirere andre bedrifter.

Kapasitet
Anlegget har en årlig kapasitet på 328.000 kWh og koster 3.101.500 kr. (bankfinansieres til 4 % p.a.)

Garantier
All strømmen selges til kraftselskapet, hvor Staten garanterer oss 1,3 kr./kWh i ti år.

Forutsetning
Det antas at strømprisen stiger med 4 % i året. Husk å ta høyde for nye avgifter på solpaneler, samt at EU ennå ikke har godkjent Statens tilbakekjøpsgaranti - se skriv fra 12. aug. 2013.

Konklusjon
Anlegg tilbakebetalt etter 8,5 år.
Forrentning over 25 år: 12 % p.a.

Husk at solcellenes ytelse og holdbarhet er garantert i 25 år.

Les mer
Les hele beregningsgrunnlaget her.

Miljøtips: LED-belysning har halvert vårt strømforbruk

og er inntjent på tre år


Vi har halvert vårt strømforbruk til belysning ved å investere i 693 LED-rør.

Win-win
Som ved installering av solceller er dette en win-win-situasjon. Vi reduserer miljøbelastningen og samtidig sparer vi penger.

Tallene
Rør og montering: 260.990 kr.
Tilskudd til energi-reduksjon:    32.876 kr.
Samlet investering: 228.114 kr.
   
Tidligere strømforbruk til lys: 171.649 kWh
Nytt strømforbruk til lys: 78.093 kWh
Besparelse: 93.555 kWh

Med en strømpris på 0,8 kr./kWh, gir dette en årlig besparelse på 74.845 kr.

Konklusjon
LED-rørene er tilbakebetalt på tre år.

Mindre erstatning
En fin bonus er også at vi slipper å skifte rør så ofte, LED-rør holder i over 8 år.

4. NYTTIG VITEN OM MILJØET

Vi har samlet en rekke linker og artikler, spennende lesning!

Nyttige linker

Her kan du se vår samling av linker:

Miljø-materiale
Svenska skogsrapport(pdf, engelsk, 20 siders fakta og flott layout)
Danmarks Grønne Fremtid (pdf, 43 siders fakta og flott layout)
Trykksaker er populære, men vi elsker å hate dem
Vår egen lille miljøfolder (pdf)

Miljø-videoer
Møt Axel Skovmand
Er du også trøtt
How green is your internet
Paper Is Dead

Miljø-websites
Klimabevidst.dk - hjelper bedrifter med miljøvennlige tiltak.
TwoSides.info - relevant miljø-
informasjon om den grafiske bransje.

Det krever mye energi å produsere papir

JA, men faktisk mindre enn man skulle tro. I en husstand utgjør CO2-belastningen fra reklametrykksaker 0,6 %.

Les hvorfor

Alle typer trykksaker er like inkriminerende for miljøet

Nei, det stemmer ikke

Les hvorfor

Tre er verdens mest miljøvennlige råstoff

Ja, det er korrekt. Og heldigvis er det tilvekst av skog i Europa fordi trærne gjenplantes.

Lær hvorfor

Avskogning er ikke lengre et problem

Helt feil! Til tross for at vi i Norge gjenvinner 90 % av våre trykksaker er det problemer andre steder i verden.

Les hvorfor

Det går ut over skogene å producere papir

Nei, faktisk er det modsat.

Les hvorfor
Miljøriktig LED-lys

Å skifte til miljøriktige LED-lys er inntjent på 2,5 år
Etter at vi skiftet til LED lyspærer i vår produksjon har vi nedsatt vårt strømforbruk til belysning med 60 %. Vi sparer både penger og skåner miljøet.

Ved å skifte ut 400 lysstoffrør i vår produksjon har vi redusert vårt strømforbruk med 160 kWt - om dagen. Det gir oss en årlig besparelse på 80.000 kr. og investeringen er inntjent på under 2,5 år.

Les mer om vår LED-løsning.
CO2-nøytralisering

Kundecase
En av de som kun velger CO2-nøytrale trykksaker hos oss er den danske kunden Folkesparekassen, som med sine 8.500 kunder profilerer seg som det bæredyktige alternativ til de tradisjonelle banker.


≪Vi bekymrer oss for miljøet fordi det er grunnlaget for et bæredyktig samfunn, med en sunn økonomi. Derfor er det en selvfølge at vi alltid velger at få våre trykksaker CO2-nøytrale hos Lasertrykk. Det gjør vi ikke for å skryte av oss selv, men fordi vi via Lasertrykk’s samarbeid med ClimateCare har tillit til at de innkjøpte kvoter faktisk gjør en forskjell for miljøbelastningen,≫ forteller marketingansvarlig i Folkesparekassen, Jesper Mørkenborg Kjær.

Dine fordeler
Foruten den åpenbare fordelen at du støtter miljøet har
du mulighet for å skrive på din trykksak at den er CO2-nøytral - hent logo.

Kjøp av CO2 kvoter
Når et år beregnet miljøkonsekvensene av hver enkelt trykksak og vi kjøper CO2-kvoter. Tillegget på 1,96 % går altså til innkjøp av kvoter.

LaserTrykk.no dobler opp
Når vi vet summen av de samlede 1,96% innbetalingene, dobler LaserTrykk.no beløpet før kvotene kjøpes!

Slik fremkommer de 1,96 %
En beregning av vår samlede miljøbelastning i 2012 viste at vi skal kjøpe CO2-kvoter svarende til 1,96 % av trykkomsetningen for å CO2-nøytralisere hele vår produksjon.
Faktisk viser beregningen at vi kun skal kjøpe kvoter svarende til 0,9%, men for sikkerhets skyld har vi valgt å legge til en prosent.

Alt inkludert
Beregningen ble foretatt i 2012 av ClimateCalc, som beregnet vår totale CO2-utslipp, fra fremstilling av papir, transport av pakker,
strømforbruk og drivstoff for våre biler.

Reelt motkjøp
Den CO2 reduksjon som kjøpes med denne CO2-nøytraliseringen er ikke Kyoto-hokuspokus-kvoteoppkjøp, men reell CO2-reduksjon. Dvs. pengene brukes til
feks. vindmøller og solceller, samt til installasjon av mer CO2-vennlig teknologi i uland mm.

Spørsmål
Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte vår miljøansvarlig, Esben Mols Kabell, som treffes på emk@lasertrykk.no ** UPDATE JANUAR 2017 **
Vi har nå gjort vår andre uttalelse, og hittil har 547 kunder CO2-nøytralisert trykkeriet, noe som betyr at vi har kjøpt for 61 744 kroner. CO2-kreditter tilsvarende 930 tonn. Se vår sertfikat

** UPDATE SEPTEMBER 2015 **
Vi har nå laget vår anden oppgjørelse og inntil videre har 667 kunder fått CO2-nøytralisert deres trykksaker hvilket betyr at vi har kjøpt for 32.952 kr. CO2-kreditter svarende til 495 tonn. Se vårt sertfikat.

** UPDATE SEPTEMBER 2014 **
Vi har nå laget vår første oppgjørelse og inntil videre har 435 kunder fått CO2-nøytralisert deres trykksaker hvilket betyr at vi har kjøpt for 19.735 kr. CO2-kreditter svarende til 279 tonn. Se vårt sertfikat.
Verdens grønneste CTP-anlegg

I 2012 fikk vi installert verdens grønneste CTP-anlegg til produksjon av trykkplater. Den nye teknologien muliggjør fremkallelse av trykkplater helt uten bruk av kjemi (fremkallingsvæsker).
Vil du ta vare på miljøet sammen med oss?

Avis i forhold til nettet
En avis belaster klimaet med ca. 80 gram CO2. Leser du nyheter på nettet i 30 minutter om dagen, belaster dette med ca. 100 gram CO2. Alt vi foretar oss, belaster klimaet. Men de færreste vet hvor mye.

Vi nordmenn har et spesielt forhold til trykksaker, særlig dem som ukentlig mottar i postkassen. 90 % av de som mottar reklamer hjemme, bruker reklamene hver uke, og to av tre nordmenn sier i en ny undersøkelse, at reklametrykksaker gjør dem i stand til å finne gode tilbu

Det er ingen grunn til å velge aviser og trykksaker fra alene av hensyn til miljøet.

Aviser er populære
Aviser er også populære. 7 ut av 10 nordmenn leser dem ofte eller alltid. Og 63 % av nordmennene foretrekker avisen i papirutgave fremfor på nett, viser en undersøkelse. Samtidig er forbruket av blader og magasiner i vekst.Ugeaviserne er også populære.

Kommunikasjon basert på trykk vokser også i en økende digital verden. Dette skyldes at print og digitale medier ikke er motsetninger, men to kommunikasjonsformer med forskjellige egenskaper og betydning i vår hverdag.

Trykksaker er brukervennlige
Trykksaken er håndgripelig og overskuelig, samtidig gir den verdifull og brukbar informasjon. Den er enkel og brukervennlig, samt transportabel i tid og rom.

Men trykksaker er også noe som vi nesten alle elsker å hate. Stakken av reklametrykksaker kritiseres fordi vi tror at de forurenser mye mer enn de faktisk gjør.

Det samme gjelder aviser og blader. Vi bruker dem flittigt, men vi vil ikke helt innrømme det. Dette svekker vårt miljøbevisste image.Familiens C02-regnskap
De færreste vet hvor lite trykksakene påvirker familiens CO2-regnskap.

Daglige aviser, ukeavisene og reklamer utgjør ca. en procent av det samlede CO2-utslipp i en gjennomsnittlig norsk husstand. Dette svarer til knapt 130 kg CO2 om året.

15 års systematisk miljøinnsats
Bæredyktig, nordisk skogdrift, effektiv og energibesparende papirproduksjon basert på biomasse og vannkraft, gjenanvendelse av trykksaker og 15 års systematisk miljøinnsats i grafiske bedrifter sikrer norske aviser, blader og reklametrykksaker en god miljøprofil.

Klimautfordringen
Vi skal ta klimautfordringen seriøst og styrke forbrukernes bevissthed om klima og miljø.

Og det er sunn fornuft å velge uadressert reklame fra, hvis man ikke bruker dem. Eller droppe papiravisen hvis man helst leser nyheter på nettet.

Alternativerne belaster også klimaet, så det er ingen grunn til å krype langs husmuren med det nyeste matmagasin og de seneste ukebladene.

Følg miljødebatten, og les flere artikler på www.ga.dk.

Artikkel fra Børsen, torsdag d. 5 mars 2009.
Av Lars Bram, adm. direktør, Grafisk Arbeidsgiverforening
gjenbruke papir

Vi blir bedre og bedre til å gjenbruke papir. Faktisk har den europeiske papirindustrien verdensrekord i resirkulering av papir (72.2% i 2009)*.

Men fordi fibrene i papiret kun kan resirkuleres få ganger, er det behov for 40 % nye papirfibre for å opprettholde gjenbrukssyklusen.
Altså er det konstant behov for å felle trær.

Å si at det forsvinner trær når du bruker papir, er det samme som å si at det forsvinner korn når du spiser brød.


Skandinavisk papir
Alt papir som brukes hos LaserTrykk.no stammer fra bæredyktig skogbruk i Sverige og Finland. Her plantes det 3-4 trær for hvert tre som hugges ned (ikke alle trær rekker å vokse opp).

Mer europeisk skog
I Europa har det samlede skogarealet vokst med over 30 % siden 1950. Arealet utvides hvert år med et område tilsvarende 1,5 millioner fotballbaner - eller fire ganger Londons areal**.

Fremdeles Avskogning
Avskogning (ikke bæredyktig skogbruk) forekommer fremdeles utenfor Europas grenser, primært i tropene. 90 % av årsaken til dette er ikke bæredyktig landbruk***. Se også seksjon om avskogning.

info om avskogning


Trær blir til energi, ikke papir
Det er også verdt å merke seg at 53 % av alle verdens trær brukes til energiproduksjon, 28 % av sagbruk og kun 11 % av papirindustrien****. Se også seksjon om papir og energi.

Husk og undersøk at ditt trykkeri kan redegjøre for hvor deres papir stammer fra.

* Ifølge ERPC
** CEPI, Forest fact Sheet, July 2008
*** World Rainforest Movement; UN FAO
**** FAO Statistics 2007
Selvom den europeiske papirindustrien er storforbruker av fornybar energi med lavt CO2-utslipp, er det ingen tvil om at papirindustrien er en energikrevende industri. Men faktisk mye mindre enn man skulle tro!

200 kg papir pr. år
I gjennomsnitt tar det 500 kilowatt-timer (kWh) å produsere ca. 200 kg papir, dette forbruker alle hvert år. 500 kWh svarer til den energimengden som en tent datamaskin bruker på fem måneder. Eller en 60 W lyspære som er tent uavbrutt i et år*.

Bæredyktig industri
Papirindustrien som i 2005 sto for 1,1% av CO2-utslippet i verden, er blitt utpekt som en av de mest bæredyktige industrier**.
 
I Europa stammer over halvdelen av den energien som brukes til å produsere papir fra fornybar energi***

Papir og CO2
Selv når man regner med CO2-belastningen under transport og trykking er europeisk papir CO2-nøytralt. For det første bidrar trærne med O2 til atmosfæren under deres oppvekst og samtidig lagrer de CO2.
Se også seksjon om CO2-kretsløpet.

Målrettet miljøinnsats
Den grafiske industrien har bl.a. via ny teknologi ytt målrettet miljøinnsats ved å ha utfaset oppløsningsmidler, innført vegetabilske farger og andre energibesparelser.
 
* Paper & The Environment, ATS Consulting August 2007
** CEO Perspectives 2008, PricewaterhouseCoopers
*** CEPI, Forest Fact Sheet, 2008


Det er god grunn til å holde øye med produksjonsmetoden når du bestiller din trykksak.

Offset-puljetrykk
Hos LaserTrykk.no produseres de fleste trykksaker med såkalt offset-puljetrykk. Her trykker vi for mange kunder på det samme store trykkarket. Ved puljetrykk minimeres antallet av sløste ark pr. kunde.
 
Ved vanlig offsettrykk brukes det ca. 1.600 A4-ark pr. trykkstart før fargene passer. Ved offset puljetrykk er tallet ca. 200 A4-ark

Digitaltrykk og miljøet
Skal du bestille trykksaker i små opplag er digitaltrykk løsningen. Her brukes det ingen ark til å innrette fargene på arket, dette sparer mye papir. Digitaltrykk gir også mulighet for å fremstille flere forskjellige trykksaker i mindre opplag og dermed målrette trykksaken til mottakeren.

Dette minimerer papirforbruket og gir samtidig bedre respons, da mottakeren finner reklamen mer relevant.

Eksempel:
Et hytteselskap skal ha trykt en katalog. I stedet for å produsere en stor trykksak med samtlige hytter, kan man med digitaltrykk produseres feks. 20 forskjellige kataloger som segmenteres på målgrupper

Kunder som f.eks. alltid reiser til Hemsedal i store grupper, behøver ikke å motta alle sidene med hytter til 4 personer, uten skimuligheter som ligger i Østfold.

Målrettet miljøinnsats
Den grafiske industrien har blant annet via ny teknologi ytet målrettet miljøinnsats, både ved å ha utfaset oppløsningsmidler, innført vegetabilske farger og andre energibesparelser.

Produksjon hele døgnet
Det er også verdt å bemerke at vi hos LaserTrykk.no produserer både digitaltrykk og offset puljetrykk hele døgnet.

Dette har positiv innvirkning på miljøet, da vi benytter den overskuddsenergien som vindmøllene produserer om natten når resten av samfunnet sover.
 
info om tre
Tre er verdens mest miljøvennlige råstoff av flere grunner:

Trær vokser
Råstoffet tre skapes hele tiden av naturen selv, tre det er laget av solenergi, karbondioksid (CO2) og vann.

Trær fjerner noe CO2 fra luften, som ellers ville bidratt til drivhuseffekt. Lagring av CO2 skjer både i levende trær og i treprodukter.

Solenergi
Trær lagre solenergi som man senere kan utnytte ved å brenne treet, f.eks. som ved.

Energi fra trær og andre planteprodukter bidrar ikke til drivhuseffekten - i motsetning til energi fra kull, olje og gass.

Forklaringen er at brenning av planteproduker frigir karbondioksid (CO2) som allerede er i kretsløpet. I motsetning fører brenning av kull, olje og gass til at nytt stoff som er hentet opp fra jordens indre sendes inn i kretsløpet som gir drivhuseffekt.

CO2-kretsløp
På bildet fremgår CO2-kretsløpet for tre. Når trær vokser opp opptas CO2 i treet. Når treet brennes eller råtner frigir det CO2 igjen.
I mellomtiden kan vi bruke treet til papir, husbygging osv.

Energien oppsamles
Hvis vi oppsamler energien når treet brennes, kan vi spare på de ikke-fornybare energiene som olje og kull. Dermed unngår vi også å frigi ekstra CO2 fra olje og kull.
miljø livscyclus

Forutsetninger
Men det er noen forutsetninger for treets overlegne miljøvennlighet!

1. Bevaring av skogarealer
Skogarealene skal bevares. Det skal ikke felles flere trær i skogene enn det er tilvækst av trær. På samme måte som det foregår i f.eks. Danmark, Europa og Nord-Amerika. Se også det går utover skogene å produsere papir.

2. Biologisk mangfold
Produksjonen av trær må ikke minske biologisk mangfold.

3. Energi og kjemikalier
Treet skal forarbeides uten unødvendig bruk av energi og kjemikalier, samt med aktpågivenhet i arbeidsmiljøet. Dette er tilfellet med Svanemerket papir.

4. Flittig bruk
Treprodukter skal brukes flittig, lenge og med omtanke.

5. Gjenbruk
Treprodukter skal gjenbrukes eller utnyttes til energi, etter at de har tjent deres opprinnelige formål.

Kilde: www.trae.dk

avskogning

Selvom vi i den vestlige verden har stort fokus på bæredyktig skogdrift er avskogning fremdeles et problem

Plass til landbruk
Fra 1990 til 2005 er det årlig blitt nedfelt 13 millioner hektar skog i gjennomsnitt. Skogene ryddes ofte for å tjene penger, skape mer plass til landbruk og for eksport (MediaGlobal, samarbeider med FN)

20 % av verdens CO2-utslipp
Det anslås at avskogning er ansvarlig for 20 % av vårt CO2-utslipp

Dette betyr at utslipp fra avskogning er verre enn det samlede utslipp fra alle verdens transportmidler

Best, raskest og billigst
Tidligere statsminister, Jens Stoltenberg, har uttalt at vi ved å redusere avskogning kan oppnå den største, raskeste og billigste nedskjæringen i utslipp av globale drivhusgasser.

Tilskudd til u-land
"Når vi skal ta fatt på utfordringene skapt av klimaendringene er det helt sentralt å redusere avskogning i u-landene. Å virkeliggjøre dette er en kompleks og utfordrende prosess, og det vil kreve langsiktet engasjement" sier Ban Ki-moon, FNs generalsekretær, ifølge MediaGlobal.

Kompensasjon
Ifølge Jens Stoltenberg er løsningen å fastsette en økonomisk kompensasjon til de landene som skal nedskjære avskogningen.

En EU-undersøkelse viser at nedfelling av trær og utrydding av skogene koster verdens økonomien mer enn den nåværende finanskrisen.
Trær renser vann

Trær renser vann
Når klodens trær og skoger forsvinner koster dette hvert år mellom 2000 - 5000 milliarder dollar. Årsaken til det høye beløpet er at trærne er med til å rense vann og opptar CO2 fra atmosfæren.

Menneskeskapt C02
Når naturen ødelegges slutter den å bidra positivt til vårt klima - dette bidraget koster oss opprinnelig ikke noe, fordi det nettopp er naturlig.

Når for eksempel trær blir nedfelt og ikke opptar CO2, er vi nødt til å finne en menneskeskapt måte å redusere CO2 på. Dette er kostbart.

Trær absorberer viktige drivhusgasser
Undersøkelser viser at det særlig er skogenes evne til å absorbere viktige drivhusgasser som kommer til å mangle og dermed koste oss dyrt i fremtiden.

Samtidig er det de fattigste områdene i verden som blir hardest rammet, fordi de ofte er direkte avhengig av skogene - både som mat og som bygningsmaterialer.

Din innkjøpskurv

Samlet pris ekskl. mva
Samlet rabat

Vi anbefaler at du bestiller online.

På den måten er du sikret at bestillingen er korrekt mht. format, opplag og farger og du unngår forsinkelser ved at vi skal legge inn ordren manuelt.

Er du i tvil, sitter vi klar i kundeservice på info@lasertrykk.no eller tlf. 22 23 70 70
Få sendt innholdet i innkjøpskurven til en valgfri mailadresse.
I mailen er det en direkte link, så du han fortsette din bestilling senere.
Nøytralt tilbud

Muligheten for nøytralt tilbud er tenkt som et verktøy til de mange reklamebyråer som vi har fornøyelsen av å være underleverandør for.

Ved å bestille et nøytralt tilbud kan byråene lett tilpasse prisen og videresende denne til deres kunder. Vårt navn, logo og bestillingslink vil ikke fremgå.

Alt er mulig
Har du spørsmål eller finner du ikke det du leter etter er du alltid velkommen til å kontakte kundeservice på info@lasertrykk.no eller tlf. 22 23 70 70.