Ris/ros

Ris / Ros

Hos LaserTrykk.no forsøker vi hele tiden at forbedre kundeservice.Ris/ros
Har du ris/ros til kundeservice vår, hører vi gjerne fra deg på info@lasertrykk.no.

Reklamasjon
Ved mottakelse av din trykksak, oppfordrer vi deg til å sjekke grundig at alt er som det skal være, slik du kan reklamere innenfor vår 8 dagers reklamasjonstid.

I forbinnelse med behandlingen av reklasjonenen vil vi ofte gjerne ha retuneret den feilbeheftete trykksak.

Vi vil følge opp på saken så fort som mulig og gir deg oftest svar innen 48 timer.

Skadet pakke
Mottar du en pakke som er blitt skadet under forsendelsen, bes du straks (og senest innenfor 24 timer) rette en henvendelse til oss på reklamasjon@lasertrykk.no. Legg gjerne ved foto av både innhold og emballasje, ellers dekker ikke Bring skaden.


Ris, ros og reklamationerHos LaserTrykk.no forsøker vi hele tiden at forbedre kundeservisen.

Ris/ros
Har du ris/ros til kundeserivisen vår, hører vi gjerne fra deg på info@lasertrykk.no

Reklamasjon
I tillfelle av en reklamasjon, ber vi deg skrive til reklamsjon@lasertrykk.no

I e-posten ber vi deg skrive følgende:

• Ordrenummer
- Noter ordrenummeret reklamasjonen andler om (dette står blsa. på den hvite label ute på pakke).
• Saksforløp
- Skriv kortfattet hva som er grunnen til reklamasjonen.
• Løsningsforslag
- Hvorn løser vi vi reklamasjonen tilfresstillende for deg?
Ny trykksak, nedslag i pris (venligst angi forslag til prisreduksjon).

Brukk ikke trykksaken!

Det er vigtigt, å du ikke begynner at bryke av den trykksaken som reklamasjonen handler om.

I forbinnelse med behandlingen av reklasjonenen vil vi ofte gjerne ha retuneret den feilbeheftete trykksak.
Trykksaken retuneres på vår rekning. se mer nede

Vi vil etter følge opp på skaen så fort som muligt, og gir oftest svar innenfor 48 timer.OPPRETT REKLAMASJON VIA E-POST

Du kan opprette en reklamasjon via e-post ved å skrive til reklamasjon@lasertrykk.no

I e-posten bedes flg. oppgitt:

• Ordrenummer
- Noter ordrenummeret reklamasjonen gjelder for 

• Sagsforløp
- Skriv kortfattet hva som er grunnen til klagen.

• Løsningsforslag 
- Hvordan løser vi reklamasjonen tilfredsstillende for deg? 
Ny trykksak, avslag i pris (vennligst angi forslag til prisreduksjon). 

OPPRETT REKLAMASJON VIA KUNDESENTER

Du kan opprette en reklamasjon ved å fylle ut skjemaet gjennom kundesenteret

Dette gjøres ved å:

• Logge inn på ditt kundesenter
- Hvis du ikke allerede er logget inn 

• Opprett reklamasjon
- Klikk på "Opprettrekl." ved siden av den ordren du ønsker å reklamere på

• Fyll ut skjemaet
- Etter at du har fylt utskjemaet trykker du på "opprett reklamasjon" 

Ved retur av trykksaker

Hvis en bestilling for retur av et trykt materiale er avtalt, bruk denne fremgangsmåten.

1. Hent pakkeetikett
Vi betaler for frakt for klagen din.

Du må derfor bestille en gratis pakkeetikett, som er klistret uten returpakken.

Du samler inn en pakkeetikett ved å skrive til
info@lasertrykk.no. Husk å skrive adressen din.

Vi sender innen 24 timer en pakkeetikett, som tillater retur av en pakke på opptil 20 kg
2. Fyll inn Word-dokument (viktig)
Når du har mottatt pakkeetiketten din, må du legge ved en returpakke "reklamasjon beskrivelse" - klikk her for nedlasting.

Det tar tre minutter. å fylle arket og er en stor hjelp for oss når vi skal behandle reklamasjon din.

3. Vi kontakter deg via mail
Når vi har mottatt pakken din, får du svar på klagen din innen 48 timer.

Spørsmål
Hvis du har spørsmål, kan du skrive til reklamasjon@lasertrykk.no.

Din innkjøpskurv

Samlet pris ekskl. mva
Samlet rabat

Vi anbefaler at du bestiller online.

På den måten er du sikret at bestillingen er korrekt mht. format, opplag og farger og du unngår forsinkelser ved at vi skal legge inn ordren manuelt.

Er du i tvil, sitter vi klar i kundeservice på info@lasertrykk.no eller tlf. 22 23 70 70
Få sendt innholdet i innkjøpskurven til en valgfri mailadresse.
I mailen er det en direkte link, så du han fortsette din bestilling senere.
Nøytralt tilbud

Muligheten for nøytralt tilbud er tenkt som et verktøy til de mange reklamebyråer som vi har fornøyelsen av å være underleverandør for.

Ved å bestille et nøytralt tilbud kan byråene lett tilpasse prisen og videresende denne til deres kunder. Vårt navn, logo og bestillingslink vil ikke fremgå.

Alt er mulig
Har du spørsmål eller finner du ikke det du leter etter er du alltid velkommen til å kontakte kundeservice på info@lasertrykk.no eller tlf. 22 23 70 70.